فرشگاه کوچک من این وبلاگ در زمینه تبلیغات ، شعر ، .... فعالیت خود را شروع کرده است متاسفانه به علت هک شدن میهن بلاگ کلی ضرر کردم اما دوباره می خواهم برگردم و دوباره به روز های گذشته برگردم روزهایی که روزی بالای 1000 بازدید داشتم با تشکر از همه دوستان که تا به حال کمک کردند http://box-net.mihanblog.com 2020-02-25T13:06:48+01:00 text/html 2011-05-07T03:23:07+01:00 box-net.mihanblog.com فین فینی دنیای بی پنجره http://box-net.mihanblog.com/post/20 اگر اینجا که هستم پنجره داشت<br><br>گلی بودم که شاید غنچه می داشت<br><br>مثال این همه شب بو عاشق <br><br>کسی هم از برایم مهر می کاشت<br><br>منبع:<br>http://fa.poemse.com/<br>